Wees wie je bent

Bij ‘Doe wat je wilt’ kun je puur aan wensen en talenten, waarden, doorzetten, doen, maar ook aan weerstand en overtuigingen denken. ‘Wees wie je bent’ vindt de toegang tot het ZIJN door middel van meditatie en stilte. De transpersoonlijke psychologie leert dat ieder mens een ‘essentie’ heeft, wie je in de diepte bent. Je bent een wezen met universele essentiële kwaliteiten. Maar jij hebt als individu gemakkelijk toegang tot bepaalde essentiële kwaliteiten: talenten. Je talenten zijn aan het werk in de dingen die je moeiteloos en als vanzelf doet. Je ervaart pure vreugde, bent er met volle aandacht, bent één met het moment – je BENT, je bent wie je bent en wie je wilt zijn. Alles komt samen, het is een eenheid in het nu. Doe wat je wilt en wees wie je bent! Wees wie je bent en doe wat je wilt!

Ook het citaat van Barbara Sher boven “Je meest geheime wens ... .“ wijst op de oorsprong van de innerlijke kern, de essentie, waar de wens uit voortkomt en die weerkaatst wie je bent en wie je kunt worden.

Balans

Benadrukken van Herstel en Rust is een kernpunt in de aanpak van Praktijk JeEigenSpoor. Zonder herstel en rust is er geen balans. Aan de ene kant van de wip staan ‘passie en wensen’ en aan de andere zorgen ‘rust en herstel’ voor de balans. Je krijgt meer energie als je de dingen doet waar je van houdt. En door zo snel mogelijk aan de slag te gaan met waar je blij van wordt, blijft er energie (over) om andere dingen te doen. En dan nog, tijd is nodig voor herstel, rust, dus voor muze, lanterfanten, niets doen, ontspannen.

Tijd die je aan muze besteedt, steunt je om uitdagingen aan te kunnen in het alledaagse leven. Fysiologisch creëren uitdagingen waar je ja op zegt eustress (positieve stress); en die doet ons goed. ‘Doe wat je wilt & wees wie je bent! ‘ betekent dat aandacht zich bewust op de vreugde te richt en strategieën gebruikt om met angst en blokkades om te gaan.

Tijd voor muze zal in de zin van ‘dolce far niente’ of ‘süβes Tun’ meer en meer bij de momenten horen die we koesteren. Omdat de muze meestal is verdwenen uit het alledaagse leven, moeten we die vaak opnieuw leren.

Een rituele gezondheidspraktijk zoals meditatie helpt om gelatenheid en een blije basisinstelling te ontwikkelen. De voorspanning in het stress-systeem wordt verlaagd.

 

De wissel tussen het aangaan van uitdagingen en de muze – het letterlijke levensonderhoud –
buigt een dreigende burnout om; het wordt onwaarschijnlijker ziek te worden met een burn-out.

(Dr. M Nelting, Duitse burnout expert)

Leven in het leven?

Uittreksel uit mijn scriptie. Mei 2011

 

“Leven komt op aarde niet veel voor. De meeste mensen existeren, dat is alles” (Oscar Wilde)

 

Deze zin van Oscar Wilde benoemt iets waar ik me toe geroepen voel een licht  te laten schijnen als stressconsultant. Er moet toch leven in het leven zijn?  En niet alleen maar in het rond hollen en doen, doen, doen. Het idee dat bij velen leeft is dat het leven meer waard is als je veel doet, net als robots die op basis van en database aangestuurd worden en als zodanig functioneren. Op die manier functioneren de meesten van ons op basis van wie we hebben geleerd te zijn (ouders, omgeving, cultuur, tijdsgeest etc.), binnen het kader van aangeleerde oude automatische patronen. En zo hollen we maar door en door. En hopen, misschien onbewust, misschien bewust, op deze manier gelukkig te worden, waardoor het al die moeite waard is.

 


De globalizerende maatschappij waar we tegenwoordig in leven, vraagt aan de meeste mensen op verschillende manieren om op den duur over hun grenzen heen te gaan. De meeste mensen kunnen deze uitdaging niet aan. Ze doen hun best en spelen door een innerlijke toestand van permanent alarm automatisch op deze langdurige stress in. Helaas mislukken deze pogingen om zich aan te passen vaak. Fysiologisch is het menselijke stresssysteem gemaakt voor kortdurende grensovertredingen, en niet voor langdurige overbelasting. Op die manier worden mensen uiteindelijk ziek, branden op en worden wanhopig. Aanpassing en een toestand van permanent alarm zijn geen oplossing. Het is aan de orde een andere weg te kiezen.

 

We leven in een tijd waarin burnouts vaak voorkomen. Een burnout wordt vaak alleen gezien als gevolg van teveel en te hard werken, wat absoluut een oorzaak kan zijn; waarbij hard werken bij een groot aantal mensen ook juist voldoening schenkt. Carien Karsten stelt dat het werkelijke probleem is dat mensen met burnout uit balans zijn geraakt:

 

“Ze doen niet meer de dingen die ze echt belangrijk vinden. Bovendien hebben ze geen realistisch beeld van wat hun inspanningen opleveren. Of het zinvol is wat we doen, daar kunnen we soms heftig aan twijfelen. Dat zijn momenten van crisis. Mensen raken burnout omdat ze zó in hun werk opgaan, dat ze vergeten naar hun hart te luisteren”.

 

Burn-out experts zijn het er inmiddels over eens dat er nog een visie ontbreekt op burnout als een signaal om meer uit het leven te halen. Dat de oorzaak vaak en onvervuld en tegelijk gespannen verlangen naar liefde, erkenning, levenswarmte en essentie is. Dit sluit aan bij het uitgangscitaat van O. Wilde. Ik begeleid in mijn praktijk als Stressconsultant mensen van existeren naar een leven met meer plezier en voldoening. Het volgen van je hart neemt een centrale plek in mijn werk in. In de praktijk ervaren we dat mensen beter functioneren als ze hun hart volgen, dat wil zeggen dat zij de dingen doen die bij hen passen en waarbij ze hun energie goed gebruiken. Wat wil je echt? Waar heb je plezier aan? Hoe wil jij je leven invullen? Wie wil je zijn? Dit wijst ook direct naar je kwaliteiten en talenten.

 

Dus, naast het inzicht in je eigen fysieke en psychische functioneren, leert de burnout cliënt keuzes te maken die hem voldoening geven. Het gaat om een nieuwe oriëntatie, waarin wij als wegwijzer fungeren. Het gaat hier over be-zin-ning. Bezinning over de persoonlijkheid, de eigen doelen, waarden en visioenen.

 

In de begeleiding neemt ´volg je hart´ afhankelijk van de cliënt meer of minder ruimte in, maar is vaak een essentieel onderdeel. Hiermee sluit ik me aan bij een visie op burnout als signaal om meer uit je leven te halen. Een visie die ingebed is in een holistische benadering en begeleiding waar we op vijf niveaus gaan werken. Dus, zijn naast het fysieke, het mentale, het emotionele, het spirituele en het gedrag de uitgangspunten van het werk.

 

Het is mij inmiddels duidelijk dat burnout een verschijnsel is dat te voorkomen is. Hoe kan iemand voorkomen dat het zo ver komt? Preventie is dus van enorm belang. En gezien de getallen van ziekteverzuim door burnouts is het ook in het belang van de hele maatschappij. Naast het zoeken naar balans tussen belasting en herstel, begeleiden we in Praktijk JeEigenSpoor mensen zodat ze de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven (weer) opnemen, zichzelf sturen. Het gevoel van controle over het eigen leven is de meest belangrijke voorwaarde voor gezondheid van lichaam een ziel; samen met het gebruik van de eigen energie.