"Stilte is de basis van ons Zijn." (R. Stiegler)

 

Procesgeoriënteerde Meditatie


De Procesgeoriënteerde Meditatie® (PM), die onderdeel van de Transpersonale Prozessarbeit van Richard Stiegler is, gaat een stap verder. Het is een inzicht meditatie. We richten onze aandacht tijdens de meditatie niet op de adem als anker voor het Nu-bewustzijn, zoals bij de Mindfulness meditatie.

 

PM beoefent de meditatiepraktijk van de open waarneming, van open gewaar zijn. Hier zie je jezelf als een eeuwige getuige. Je kijkt naar dit moment, zonder ook maar even te proberen het te veranderen. Wat neem je met je zintuigen waar? Wat zijn je lichaamlijke gewaarwordingen? We kunnen met het NU in cadans komen, gewoon zijn, met onze innerlijke natuur van stilte in contact te komen.

 

Wat de PM voor zo bijzonder maakt, is het volgende:
Naast het in de stilte gaan, de meditatie van de open waarneming (zitten, liggend en lopend) werken we in de PM met een aanvullende praktijk vorm: Het onderzoeken van binnenuit.

 

Als je in stilte zit, achten we de zielsprocessen die zich op dat moment van binnenuit voordoen/aandienen niet als hinderlijk voor de meditatie. We accepteren deze processen. En gebruiken het 'onderzoeken van binnenuit' als methodologie, die de klassieke meditatie op zinvolle manier aanvult. Dit onderzoeken steunt ons bij:

 

  • het waarnemen en integreren van wat zich in je binnenste voordoet en
  • het dient als krachtige toegang om verschillende dimensies van stilte te ervaren.

 

In alle zielsbewegingen liggen innerlijke essentiële dimensies verborgen (zoals vreugde, rust, vrede, ruimte, dankbaarheid, verbondenheid), die we met deze praktijkvorm kunnen ontdekken en ervaren.

 

In de PM® werken we dus met twee zich aanvullende praktijk vormen:

 

  • In de stilte gaan: De meditatie van de open waarneming, zittend, liggend en lopend
  • In de ziel treden: De praktijk van het onderzoeken van binnenuit

Door de meditatiepraktijk van de PM ga de zijnsmodus, de stilte in je leven halen. Verder leer je dat alle antwoorden die je zoekt binnen in je al aanwezig zijn en het onderzoeken van binnenuit is je toegang.

 

"Stilte kunnen we nog in de toekomst vinden nog buiten onszelf, omdat ze is waar wij zijn.

Stilte kan dus geen doel zijn.

Stilte is veleer de basis van ons Zijn.

Ze is de basis van het ervaren van het denken, van de adem nu."

(R. Stiegler)